Tävlingsresultat

Viltbanan

Det blev delad första plats i viltbanans 20-veckors tävling. Efter en trög start i våras, mycket beroende av Covid 19. Restriktioner och rädsla för att smittas påverkade både resultat och viljan att komma och skjuta. Men efter sommaren kom både skyttar och resultat. Det blev till slut en spännande kamp ända till slutet, då det visade sig att två skyttar hade samma slutresultat, 566p av 600p möjliga. Man enades om att dela första platsen.

RESULTAT AV 20-VECKORS TÄVLINGEN

1. Peter Österberg   566 p
1. Jan-Eric Carlsson   566 p
3.  Joakim Hjort   544 p
4.  Klaus Lodders   414 p
5.  Gert Rönlund   265 p
6.  Mattias Bergman   189 p

Mauser

Resultat för serieskjutning bana 2021

Senior

 1. Karl-Johan   492 poäng
 2. Mattias        466 poäng
 3. Bobbo         458 poäng
 4. Acke            414 poäng
 5. Ove             376 poäng

Diopterklass Junior

 1. John     201 poäng

Kikarklass

 1. Elliot     546 poäng
 2. John     464 poäng
Resultat från föreningsmästerskap i bana

Diopter

 1. Karl-Johan 167 poäng
 2. Mattias      163 poäng
 3. Bobbo       163 poäng
 4. Per             150 poäng
 5. Ove            115 poäng

Kikarklass

1. Elliot           186 poäng
2. Joakim        180 poäng

Resultat banskjutning mauser 2020

Vår och höstomgång, tre bästa resultaten per omgång

 1. Karl-Johan   749 poäng
 2. Bobbo         718 poäng
 3. Mattias        704 poäng

      Juniorer

 1. John   239 poäng

      Kikarklass

 1. Elliot     383 poäng
 2. John Å  129 poäng
Resultat KM banskjutning mauser 2020
 1. Karl-Johan  158 poäng
 2. Mattias       158 poäng
 3. Bobbo        146 poäng

      Kikarklass

 1. Elliot      139 poäng
 2. Ronnie     76 poäng

Modernt

Resultat KM modernt 2020
Resultat serieskjutning modernt 2020

Svartkrut

RESULTAT KM SVARTKRUT 2021
Patronladdad revolver
1. Ronnie   2. Lasse  3. Tommy 
 
Patronladdat gevär
1. Karl-Johan  2. Mattias   3. Ola
 
Slaglåsrevolver
1. Ronnie  2. Julle   3. Lasse  
 
Slaglåsgevär
1. Thor-Björn   2. Roffe  3. Karl-Johan 
 
Flintlåspistol
1. Roffe  2. Lasse  3. Ronnie
 
Slaglåspistol
1. Micke   2. Lasse  3. Palle   
 
 
reultat Sommarserien svartkrut 2021 
Gevärsklassen

1. Karl-Johan  2. Ola  3. Bobo

Revolverklassen
1. Ronnie  2. Kent  3. Mattias,  Jim och Tomas

Pistolklassen
1. Ronnie  2. Micke  3. Roffe

 
reultat Sommarserien svartkrut 2020 
Gevärsklassen

1. Karl-Johan  2. Ola  3. Bobo

Revolverklassen
1. Ronnie  2. Lasse  3. Jim

Pistolklassen
1. Micke  2. Ronnie  3. Jonas

 
Resultat KM Svartkrut 2020
Patronladdad revolver
1. Julle   2. Tommy  3. Lasse   4. Ronnie   5. Mattias
 
Patronladdat gevär
1. Karl-Johan  2. Ola   3. Mattias
 
Slaglåsrevolver
1. Julle  2. Ronnie   3. Tommy  4. Pär  5. Paul
 
Slaglåsgevär
1. Thor-Björn   2. Karl-Johan  3. Rolf   4. Bobo  5. Mattias
 
Flintlåspistol
1. Ronnie  2. Rolf
 
Slaglåspistol
1. Lasse   2. Micke  3. Rolf   4. Tommy
 
Karbin slaglås
1. Ola