Mauser

Geväret väger ca 5,5 kg och skjuts med patroner av kalibern 6,5×55 mm. Tavlans tia är 10 cm i diameter. Geväret avger en ganska hög smäll och rekyl vid avfyring.

BANSKYTTE

Banskytte skjuts utomhus på 100 och 300 meter. Geväret kallas mauser och har en kaliber på 6,5 mm. Vid tävlingar i banskytte skjuter man liggande med eller utan stöd när man är ca 13-15 år, oftast på 100 meter. När man är äldre än 17 år skjuter man oftast i tre ställningar och på 300 meter. Även här har man indelning i nationella- samt i sportskytte-grenar. På en nationell tävling skjuter man 5 skott i varje ställning medan man vid en sportskytte skjuter 40 skott i varje ställning.

33895705_10155928939078071_4634760957858414592_n

FÄLTSKYTTE

Skyttegrenen utövas inte hos oss men kan tävlas externt. Fältskytte skjuts utomhus på en bana utstakad i terrängen med sex-sju olika skjutstationer utmed vägen. Avstånden till målen kan variera mellan 150 och 600 meter, men är okända för skytten som själv ska uppskatta avståndet samt beräkna eventuell vindavdrift på skotten. På varje skjutstation skjuter varje skytt sex skott, Skyttegrenen bedrivs för tillfälligt inte i vår förening men vem vet i framtiden.
IMG_5763