Modernskytte

Inom modernt Pistolskytte finns det många olika skyttegrenar

Du kan välja  på Magnumfältskjutning – Magnumprecision – Militär snabbmatch – Fältskjutning – Nationell helmatch – PPC – Precisionsskjutning – Falling target – Snabbskjutning – Spring- och skidskytte.

Som medlem väljer du vilken eller vilka grenar du vill ägna dig åt. Men enbart precision bedrivs, i dagsläget, i vår förening och vi har heller ingen examinering för att ta en licens. Du väljer också ambitionsnivå, vare sig du har som mål att bli svensk mästare eller vill skjuta pistol en gång i veckan med kompisarna i klubben, är du lika välkommen och lika värdefull för oss.

Precisionsskjutning

Precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av sex minuter. Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier och Även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier. Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Detta för att kontrollera att bla vapnets skottställning inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera vapnets skottställning utan att det påverkar tävlingsresultatet.