Kontakt

MEDELANDE

MEDLEMSANSÖKAN

Härmed ansöker jag om medlemskap i Närtuna-Gottröra Skytteförening, i nedan angiven
verksamhet, samt förbinder mig att åtlyda av klubben föreskrivna stadgar samt för skjutning
utfärdade bestämmelser. Vill du ansöka i flera verksamheter ska det anges. Ofullständigt ifylld
blankett behandlas ej.
Våra verksamheter: Ungdomsskytte, Gevär korthåll samt luftgevär, Mauserskytte/gevär,
Svartkrutsskytte, Modernt skytte, Luftpistol, Bågskytte.
Skicka in blankett, Ansökan tas upp på nästföljande styrelsemöte.
 Inskjutnings-tillstånd för jaktvapen används en annan blankett  som finns HÄR 

Vår förening är för närvarande full och p.g.a det antas inga nya medlemmar tyvärr