Kontakt

MEDDELANDE

MEDLEMSANSÖKAN

Härmed ansöker jag om medlemskap i Närtuna-Gottröra Skytteförening, i nedan angiven
verksamhet, samt förbinder mig att åtlyda av klubben föreskrivna stadgar samt för skjutning
utfärdade bestämmelser. Vill du ansöka i flera verksamheter ska det anges. Ofullständigt ifylld
blankett behandlas ej.

Våra verksamheter: Ungdomsskytte, Gevär korthåll samt luftgevär, Mauserskytte/gevär,
Svartkrutsskytte, Modernt skytte, Luftpistol, Bågskytte.
Skicka in blankett, Ansökan tas upp på nästföljande styrelsemöte.
 Inskjutningstillstånd för jaktvapen används en annan blankett  som finns HÄR 

För närvarande tar vi inte in några nya medlemmar, tyvärr.