Svartkrutsskytte

Ett svartkrutsvapen räknas i princip som laddat om det innehåller krut och kulor även om tändhattarna inte sitter på nipplarna. Detta innebär att man inte får börja ladda ett svartkrutsvapen förrän skjutledaren har utropat Eld. Först efter det får man börja ladda vapnet. Kommer man till en tävling med ett laddat vapen blir man diskvalificerad.

VINTERSKOTT

Vinterskytte med antik slaglåspistol från ca 1850.

I vår förening har intresset för svartkrutsskytte varit historiskt stort, både nationellt som internationellt

Svartkrut, vad är väl då det? Jo, det är föregångaren till dagens moderna krut. Svartkrutet har funnits i 600 år, minst. Är det då dyrt med svartkrutsskytte? Absolut inte, det är till och med billigare än vanligt skytte. Men då får du räkna med att göra en hel del själv, exempelvis att gjuta egna kulor, m.m.

Låter detta intressant? Kontakta oss via epost för att komma och prova på detta skytte och träffa föreningens övriga skyttar. Vi har träningstid på lördagar från klockan 10.00 och framåt.

Reglerna för detta skytte är internationella med samma namn på de olika klasserna över hela världen, men det förekommer vissa avvikelser i vårt svenska regelverk då det även innehåller patronladdade klasser, samt någon egen klass som enbart skjuts i Sverige. Vi skjuter med både gamla samt nytillverkade repliker med historiska förebilder.

För att skjuta svartkrutsvapen i vår förening samt tävla externt måste skytten vara medlem i SSSF (Svenska Svartkruts Skytte Federationen). Medlemskapet kostar 250kr/år och då ingår ansvars- och olycksfallsförsäkring samt en medlemstidning 4 ggr/år. Klicka på bilden under för att bli medlem i SSSF.

Medlemskapet i SSSF är individuellt (klubben är endast ansluten). Varje medlem har rösträtt på årsmötena, som avhålls i samband med SM, och rätt att närvara personligen. Det finns en styrelse med ledamöter spridda över landet. Styrelsen arbetar för medlemmarnas bästa, med säkerhets- och vapentekniska frågor, med tävlingsprogram och kontakter med utländska skytteorganisationer.

Det årliga tävlingsprogrammet i SSSF omfattar alltid landsdelsmästerskap, S-V-Ö och N samt SM. Med de nordiska grannländerna tävlas varje år i ett NM som arrangeras omväxlande av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vartannat år går EM och vartannat år ett VM någonstans i världen. Dessutom anordnas lokalt flera tävlingar om året.

Exempel på vapentyper vi skjuter med

Flintlåsvapen. Flintlåset konstruerades av en fransk vapensmed i början av 1600-talet. Likt snapplåset utnyttjade flintlåset en bit flintsten som slogs mot ett eldstål, men flintlåset var både funktionssäkrare och mer skyddat från yttre påverkan än dess föregångare.

Med små förändringar förblev flintlåset den förhärskande låsprincipen fram till dess att slaglåset uppfanns kring 1815.

Flintlock by Robert Jones Liverpool 4

Slaglåsvapen, som i tidsmässig ordning kommer efter ovannämnda vapentyp och förekom in på 1900-talet. Tändning av drivkrutet sker med en tändhatt (knallhatt) som sitter på en nippel där hanen slår ned. 

Slaglåsvapen förekommer i många skjutklasser. Det vanligaste slaglåsvapnet bland dagens svartkrutsskyttar är slaglåsrevolvern (runt 1850-talet).

Exempel på skjutklasser för slaglåsrevolver; Colt, Mariette och Ruger. För slaglåsgevär är den vanligaste klassen; Vetterli.

2 vanliga skjutvapen i skyttet Remington och Colt

Patronladdade vapen, som är licensbelagda och i stort sett som moderna vapen och laddas med enhetspatron. Den enda skillnaden är att drivmedlet i patronhylsan är svartkrut. Målskytte med 13 skott mot 10-ringad tavla, där de 10 bästa räknas och ger möjlighet till max 100 poäng. Varför 13 skott, kan man undra? Jo, detta är historiskt och de 13 skotten är till antal hämtade från Gustav II Adolfs kungliga påbud som stadgade att varje muskötskytt skulle utrustas med laddningar till 13 skott. Förutom vanligt tavelskytte förekommer också fältskjutning med särskilda regler.

Varje ny medlem kommer att genomgå en nybörjarutbildning, vilket innebär att man får lära sig att vapenhantering och säkerhetsregler. När säkerheten är avklarad så fortsätter man med själva skyttemomentet både teoretiskt och praktiskt.

saa
COLT 45 SAA

Bra att veta om svartkrutsvapen: Att skjuta med gamla svartkrutsvapen är både roligt och enkelt. Tekniken är okomplicerad och i många fall kan man göra reparationer och justeringar själv. Men ett vapen är ett vapen och det finns en del saker som man måste känna till innan man laddar och skjuter.

  • Vapnets skick. Här handlar det om vapen som är över hundra år gamla och rost eller felaktigt handhavande från tidigare ägare kan ha orsakat svagheter i materialet. Låt alltid en vapenkunnig titta på ditt vapen innan du börjar skjuta.
  • Svartkrutsvapen ska endast laddas med svartkrut. Modernt, så kallat röksvagt krut, får aldrig hällas i ett svartkrutsvapen! Inte ens i små mängder. Modernt krut har en mycket snabbare brinntid än svartkrut och ger kraftiga tryckstegringar som kan spränga vapnet. Dessutom finns det olika grovkorniga typer av svartkrut, beroende på om det ska användas i pistol/revolver, gevär eller i fängpanna (flintlås). Kornstorleken påverkar hur snabbt krutet brinner. Använd endast svartkrut med en kornstorlek som är anpassat till ditt vapen.
  • Ingen luft mellan krut och kula i ett svartkrutsvapen. Om det finns luft mellan krutladdningen och kulan kommer det att byggas upp en tryckvåg som med hög hastighet träffar kulan. Detta kan leda till att trumman eller pipan sväller och får en bula. I värsta fall kan det bli en vapensprängning. Behöver man flytta ut kulan (revolvrar) så placerar man en filtkudde eller polenta (majsgryn) mellan krut och kula. Har man en mynningsladdare är det bra att göra en markering på laddstaken så att man lätt kan se om kulan är så långt nere i pipan som den ska.
  • Använd endast rent bly till kulorna. Gör man en ”metallsoppa” av olika blylegeringar kan kulorna i värsta fall bli för hårda vilket leder till onormalt höga tryck i vapnet då hårda kulor gör ett större motstånd när de ska in i den räfflade delen så som det sker i en revolver när kulan lämnar kammaren i trumman och går in i pipan.
  • Använd aldrig ett kruthorn när du laddar. Det må vara nostalgi med kruthorn, men om det finns glöd kvar i pipan eller trummans kammare när du fyller på nytt krut kommer kruthornet att explodera som en handgranat i din hand. Använd i stället små plaströr med rätt dos krut för ett skott. Då många kruthorn/flaskor har en doseringsfunktion i pipen kan man använda hornet till att fylla plaströren med – eller att ha polenta i. På tävlingar får kruthorn/flaskor inte förekomma.
  • Om du får eldavbrott med ett svartkrutsvapen – att vapnet ”klickar” måste du hålla det stadigt med pipan i ofarlig riktning i åtminstone tio sekunder då det kan hända att tändprocessen släpar efter så att det ändå kan smälla strax efter att hanen slagit till. Kontakta alltid skjutledaren vid eldavbrott.
  • Ett svartkrutsvapen räknas i princip som laddat om det innehåller krut och kulor även om tändhattarna inte sitter på nipplarna. Detta innebär att man inte får börja ladda ett svartkrutsvapen förrän skjutledaren har utropat Eld. Först efter det får man börja ladda vapnet. Kommer man till en tävling med ett laddat vapen blir man diskvalificerad.
Pang1
Eldsflamma från en svartkrutspistol i CAL44 med 15Grains