LÄNKAR&DOKUMENT

Skjutreglemente Svartkrut 20200308  Ladda ner

FÖRENINGSINTYG  Ladda ner

Inskjutnings-tillstånd-för-jakt-vapen  Ladda ner

Säkb 2020  Ladda ner

SKJUTHANDBOKEN 2022 Ladda ner

Loggbok för svartkrut Ladda ner

Loggbok Ladda ner som pdf

Loggbok Ladda ner som Exel

SSSF Policy för  föreningsintygLadda ner

Policy för föreningsintyg svartkrutsvapen Ladda ner

BG-BLANKETT 2020-12-23
När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2023 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn. Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. Medlemsavgiften är 300:-/år (för vuxen) och sätts in på bankgiro 109-6817. För ungdomar (som man är till det året man fyller 20 år) kostar det 100:- och betalas på samma sätt. Medlemsavgiften ska vara betald senast sista januari. Påminnelseavgift utgår från februari. Uteslutning sker från mars vid icke betald avgift. Ömmande skäl kan finnas och redovisas till styrelsen som beslutar om uteslutning eller inte. Medlemsåret löper kalendervis.