LÄNKAR & DOKUMENT

Förbund&Unioner

Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Armborstunionen

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Sixgun

Svartkrutskällaren

Blackpowder Firearms

Interjakt

 

DOKUMENT
Skjutreglemente Svartkrut 20200308  Ladda ner
FÖRENINGSINTYG  Ladda ner
Inskjutnings-tillstånd-för-jakt-vapen  Ladda ner
Säkb 2020  Ladda ner
SKJUTHANDBOKEN 2022 Ladda ner
Loggbok för svartkrut Ladda ner
Loggbok Ladda ner som pdf
Loggbok Ladda ner som Exel
SSSF Policy för  föreningsintygLadda ner
Policy för föreningsintygsvartkrutsvapen Ladda ner

BG-BLANKETT 2020-12-23
När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2023 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn. Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. Medlemsavgiften är 300:-/år (för vuxen) och sätts in på bankgiro 109-6817. För ungdomar (som man är till det året man fyller 20 år) kostar det 100:- och betalas på samma sätt. Medlemsavgiften ska vara betald senast sista januari. Påminnelseavgift utgår från februari. Uteslutning sker från mars vid icke betald avgift. Ömmande skäl kan finnas och redovisas till styrelsen som beslutar om uteslutning eller inte. Medlemsåret löper kalendervis.

Förbund&Unioner

Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Armborstunionen

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Sixgun

Svartkrutskällaren

Blackpowder Firearms

Interjakt

 

DOKUMENT
Skjutreglemente Svartkrut 20200308  Ladda ner
FÖRENINGSINTYG  Ladda ner
Inskjutnings-tillstånd-för-jakt-vapen  Ladda ner
Säkb 2020  Ladda ner
SKJUTHANDBOKEN 2022 Ladda ner
Loggbok för svartkrut Ladda ner
Loggbok Ladda ner som pdf
Loggbok Ladda ner som Exel
SSSF Policy för  föreningsintygLadda ner
Policy för föreningsintygsvartkrutsvapen Ladda ner

BG-BLANKETT 2020-12-23
När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2023 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn. Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. Medlemsavgiften är 300:-/år (för vuxen) och sätts in på bankgiro 109-6817. För ungdomar (som man är till det året man fyller 20 år) kostar det 100:- och betalas på samma sätt. Medlemsavgiften ska vara betald senast sista januari. Påminnelseavgift utgår från februari. Uteslutning sker från mars vid icke betald avgift. Ömmande skäl kan finnas och redovisas till styrelsen som beslutar om uteslutning eller inte. Medlemsåret löper kalendervis.

Förbund&Unioner

Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Armborstunionen

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Sixgun

Svartkrutskällaren

Blackpowder Firearms

Interjakt

 

DOKUMENT
Skjutreglemente Svartkrut 20200308  Ladda ner
FÖRENINGSINTYG  Ladda ner
Inskjutnings-tillstånd-för-jakt-vapen  Ladda ner
Säkb 2020  Ladda ner
SKJUTHANDBOKEN 2022 Ladda ner
Loggbok för svartkrut Ladda ner
Loggbok Ladda ner som pdf
Loggbok Ladda ner som Exel
SSSF Policy för  föreningsintygLadda ner
Policy för föreningsintygsvartkrutsvapen Ladda ner

BG-BLANKETT 2020-12-23
När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2023 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn. Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. Medlemsavgiften är 300:-/år (för vuxen) och sätts in på bankgiro 109-6817. För ungdomar (som man är till det året man fyller 20 år) kostar det 100:- och betalas på samma sätt. Medlemsavgiften ska vara betald senast sista januari. Påminnelseavgift utgår från februari. Uteslutning sker från mars vid icke betald avgift. Ömmande skäl kan finnas och redovisas till styrelsen som beslutar om uteslutning eller inte. Medlemsåret löper kalendervis.