Medlemsavgift

När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2024 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn.
Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. 

Medlemsavgiften 2024 är 500:-/år (för vuxen) och sätts in på bankgiro 109-6817. För ungdomar (som man är till det året man fyller 20 år) kostar det 100:- och betalas på samma sätt.

2024 höjs medlemsavgiften till 500:-/år för vuxen medlem, enligt beslut på årsstämman 2023.

Medlemsavgiften ska vara betald senast sista januari. Påminnelseavgift utgår från februari. Uteslutning sker från mars vid icke betald avgift. Ömmande skäl kan finnas och redovisas till styrelsen som beslutar om uteslutning eller inte. Medlemsåret löper kalendervis.