Medlemsavgift

När du betalar din medlemsavgift så ska du skriva, i meddelandefältet, vad betalningen avser såsom medlemsavgift för 2021 och ditt medlemsnummer samt fullständiga namn.
Dessa enkla uppgifter underlättar för vår kassör och kan bocka av betalningen. Kassören vill inte leka Sherlock Holmes vad betalningen avser.
Medlemsavgiften är 300:-/år och sätts in på bankgiro 109-6817 som ska vara föreningen tillhanda senast den 28 februari. OBS! En påminnelseavgift på 100 kr kommer att debiteras vid sen betalning.