Aktuellt

Observera följande restriktioner

Vi (styrelsen) följer myndigheternas råd under gällande Pandemi. Så nu ställer vi tillsvidare in all inomhusaktivitet samt “Älgbanan”. Skjuthallarna anser vi dock vara en utomhusaktivitet, men ingen organiserad träning gäller fram till den 24 januari 2021. Träna individuellt tills vidare, utanför ordinarie träningstider.

 

Ny hemsida - Nya möjligheter

Vår tidigare hemsides-leverantör har gjort konkurs och därmed försvann vår hemsida med allt innehåll, tyvärr. Då vår hemsida är en bra plattform för att nå ut med information till alla er medlemmar, tog vi i styrelsen ett beslut om att börja bygga en ny.  En ny hemsida med nya möjligheter. Vi har exempelvis tänkt skapa ett forum – ett forum som vi hoppas kan intressera alla våra skyttegrenar med “Tips & Tricks”, och dylikt. Utforska det som finns i menyerna och kom gärna med tips om förbättringar. Helt säkert kommer det att vara en del “barnsjukdomar” i början. Samt att vi vill hålla ner kostnaderna till ett minimum så finns det säkert en del önskemål som kanske inte är genomförbara. Huvudsaken är att vi har börjat resan till en bra plattform för nyttig information.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen