Föreningens Historia

Historien om Närtuna-Gottröra Skytteförening, är som det låter en sammanslagning av två skytteföreningar. Dessa föreningar har samma födelseår 1902.

Gottröras historia brann till mesta delen upp vid en brand hos Östen Sahlqvist 1958. Gottröra skf bildades på initiativ av Bryggmästare Grönvall från Johannesberg. Mötet hölls på Lindberga gästgiveri.

Skjutbanan
Skjutbanan anlades på marken bakom gästgiveriet, men flyttades vid slutet av 1940-talet till Vänsjöbergs säteri. Banan låg kvar på Vänsjöberg till sammanslagningen med Närtuna 1966.

Paviljongen
Paviljongen var mycket konstnärligt målad inuti av Ungern von Post från Vänsjöberg. Han blev sedermera en känd konstnär.

Legendarisk skytt
Gottröras legendariske skytt Bernhad Karlsson var med om bildandet och sköt sedan fram till 1960. Bernhads mest kända kommentar var ” Jag sir inte så bra” men ändå tillhörde han dåtidens skyttelit. Gottröras näst mest kände skytt var Sven Wåhlin, med massor av segrar i större skyttetävlingar och också ankare i Gottröra berömda lag, tillsammans med Harry Kraft, Östen Sahlqvist, E.G. Eriksson och P.V Ekman. Servicen hemmavid stog familjen Burells för.

Närtuna skytteförenings historia
Närtunas historia finns bättre dokumenterad. Närtuna skytteförening bildades av prosten Molén, Birger Medin i Berga och B. Hederen i Vardala.
Dessa bildade även styrelsen.

Skjutbanan
Skjutbanan anlades på Prästgårdens ägor vid vår nuvarande bana. Man sköt på 100 och 200 m. 1903 anordnades den första skyttefesten som sedan årligen åtkom under åtskilliga år. Under festen fanns dansbana och lotteristånd, men pilsnerdrickaförsäljningen var det mest lönsamma. 1904 började föreningen med fältskytte och inbjöd även Kårsta skytteförening till tävlan. Föreningen har alltid sett framåt och utnyttjat nymodigheter som kommit, så 1906 anskaffades telefon för kommunikation med markörerna. Dessutom anskaffades nya trätavlor som tillverkades vid Öhmans snickeri i Åkerby.

1907 hade folk svårt att passa tider, så de skyttar som kom mera än en timme efter skjutningarnas början ägde ej rätt att deltaga.

1929 införskaffades två stycken Salongsgevär HVA nr.155.

1935 beslöt man att teckna olycksfallsförsäkring för markörerna, då skyddsnätet ej var utbyggt som nu.

1943 byggdes en ny 5-ställs bana med moderna ställ, vilken sedan användes till sammanslagningen.

Sammanslagning Närtuna och Gottröra skytteföreningar

1947 beslöt Närtuna om sammanslagning med Gottröra skytteförening , men beslutet revs upp 1948.

1952 skänkte Joel Johansson ny ordförandeklubba som vi fortfarande använder. Det beslöts även att föreningen skulle införskaffa en stans så medaljer kunde göras med Närtunas märke. Denna skulle också användas till att stansa förtjänstmedaljer. B Hederens förtjänstmedalj i guld från 1952
har nu skänkts till föreningen av Meit Jansson.

1953 anskaffade föreningen en flaggstång. Närtunas ledande skyttar och ledare utgjordes då av: Evert och Erik Andersson, Ejnar Forsberg, Holger Höglund, Joel Johansson, Oskar Karlsson, Oskar Lindé och Ragnar Mattsson.

1966 slogs föreningarna till slut ihop till Närtuna-Gottröra skytteförening och med hemvist vid Närtunas skjutbana.

1967 Luftgevärsskytte började bedrivas i liten skala i församlingshemmet i Gottröra med Kjell Wåhlin och Bert Jansson som ledare. Korthållsskyttet kom igång något senare.

1968 invigdes vår nya 15 ställs-bana och skyttepaviljong med en skyttetävling som kallades Sommarskjutningen. Tävlingen skjuts fortfarande varje år.

Närtuna-Gottröra skytteförening har genom sina ungdomar blivit ett begrepp i skytteSverige. Dominerande genom åren har Camilla Wåhlin varit med sin bror Niclas strax efter. Det som vi blivit mest kända för genom åren, var att vi fem år i rad erövrade Eidimpriset, vilket också betydde ca 28 000 kronor till föreningen. Denna bedrift finns det ingen förening som är i närheten av. Lagskyttarna i Eidimpriset var i alla år syskonen Wåhlin med medhjälp av Benny Zetterlund ett år, och likaså Martin Andersson ett år. Camilla har även segrat i SkolSM, Svenska Dagbladet och har tjugofem titlar i Stockholms läns Skytteförbund vilket är ett rekord. År 2000-2001 hade Erik Tiljander ordning på sitt luftgevär och sköt fullt både i Riksmästerskapet Falling Target och i riksfinal skyttiaden vilket är en mycket hedervärd prestation.

Vår nuvarande lysande stjärna är Lars Åberg med otaliga segrar i alla grenar.

Fältskjutningen LNG-träffen började 1982 som ett samarbete mellan Lunda skf och oss, och har därefter varit en erkänd bra tävling. Detta arrangemang hade ej varit möjligt utan hjälp av markägare och ortsbor, Ett stort tack till eder alla!

En stor dröm har alltid funnits att kunna skjuta utan markeringshjälp och att få ett korrekt resultat på en skärm vid skjutplatsen så man ej behöver skjuta i blindo. På årsmötet 27 mars 1998 kom förslaget om att införskaffa akustisk markering. Denna skulle kompletteras med bildskärm vid skytten och
utskriftsfunktion av resultat. Döm om min förvåning när förslaget bifölls. Kjell och Kenneth Nilsson tog tåget till Göteborg för att se utrustningen i funktion, och ställa en massa närgångna frågor om systemet. Kenneth hade lånat en manual och lyckads få till en massa frågor, och vi hittade på ytterligare på tåget ner.Vi blev hämtade vi tågstationen och skjutsade ut till skjutbanan för diskussioner och för att se hur systemet funkade. Sedan åt vi lunch och matade deras representant Gudmar Storfält med ytterligare frågor. Vi ansåg oss så nöjda att vi tyckte han kunde lägga en offert till oss om fem tavlor med tillbehör.

Styrelsen med förstärkning höll ett beslutsmöte på Johannesberg Golfklubb, och beslutet blev att vi skulle beställa. Därefter tog ett enormt arbete vid, Kjell skaffade 54 sponsorer. Elström måste också fram till skjutbanan. Detta genomförde och priset blev endast 15 000 kronor. Bl.a genom att elkablar och installation tiggdes ihop. Grävning och nerläggning av kablar fixade Kenneth Lundgren med hjälp av Kjell och Lars-Gunnar. Övrigt grävarbete ordnade Kenneth också. Team Wåhlin fixade asfalt vid skjutplatserna.
Klas Zetterlund byggde skjutledarbås. Tavelhållare av ny berömd konstruktion fixades av: Kjell Wåhlin, Lennart Lindqvist, Krister Karlsson, Lars-Gunnar Rosell och Bengt Jonsson. 28 maj 1998 var det klart att börja skjuta, Kjell sköt det första skottet och allt funkade.
Snacka om att bygga i rekordfart!

2000 utökade vi med 5 tavlor på 50 m. Detta blev också en höjdare, även denna gång med berömd tavelhållare designad Kjell Wåhlin och Stig Gustavsson.

Paviljongen byggs ut
Våren 2000 började flytt av husdelar från Lidingö till skjutbanan. Detta skall bli vår nya luftgevärshall när den är klar.

Marken vid skjutbanan (10,6 ha) inköptes 1999 efter ett gott arbete av Kjell Wåhlin. För att kunna sköta en förening är det viktigt att man har en bra kassör. Ernie Andersson heter vår duktiga kassör som ser till att allt betalas och dessutom i rätt tid. Att vara medlem i skytteföreningen är mera att vara kamrat och umgås, än att vara mästerskytt.

Sammanställare Kjell Wåhlin 2002-08-26 en hel del är tagit ur minnet.