Bågskytte & Armborst

BÅGSKYTTE

Rimlig idrott
Bågskytte är en rimlig idrott. När du har investerat i pilbåge, pilar och tillbehör har du utrustning för flera år. Det finns bågskyttar som har samma utrustning i 10-tals år.

Åldersgräns
Medlemmarna i föreningar och förbund fördelar sig på kvinnor och män i alla åldrar, tävlingsstart sker när skytten visar en mognad(säkerhet) för det snarare än en given ålder. Det finns bågskyttar som tävlar långt efter 80 års ålder. De senaste åren har ungdomarna, som kommit in i bågskyttesporten, fördelat sig nära 50 % av vardera kön.

Bågskytte är en idrott man kan utöva året runt. Med föreningar för träning och tävling över hela landet, från Skurup till Kiruna.

Teknisk idrott
Bågskytte är en teknisk idrott, så man behöver inte vara fysiskt stark för att kunna bli en duktig bågskytt. Personer med funktionsnedsättning kan oftast delta på samma villkor som alla andra.

Precisionsidrott
Precisionsidrott passar för alla – oavsett storlek, utseende eller fysisk kapacitet. Det finns pilbågar som passar för dig oavsett om du är stor eller liten, lång eller kort, tjock eller smal. De bästa kan stå i ett mål på en fotbollsplan och träffa en boll i det andra målet, varje gång, och som motionär träffar man relativt ofta.

Passar for alla
Bågskytte passar for alla, oavsett ålder och är en utmärkt familjeidrott som man kan utöva tillsammans och som också ger en möjlighet at få en trevlig föreningsmiljö genom olika generationer.

arrow, target, range

ARMBORST

Armborst

Armborstskyttet i Sverige är idag en liten sport med ett tjugotal föreningar alla knutna till det nationella förbundet Svenska Armborstunionen (SAU). Armborstskyttet delas in i följande klasser:

 • Historisk: Historiskt korrekta kopior i utseende och material, riktmedel tillåtna om de finns på förlagan.
 • Medeltid: Armborst gjord efter medeltida förlaga utan riktmedel (vissa moderna anpassningar och material är tillåtna).
 • Sporting: Fabrikstillverkade armborst med valfritt sikte.
 • Target: (fram till 2011 benämnd som Field): Specialbyggda armborst med dioptersikte.
 • Pistol: Moderna pistolarmborst som skjuts med en hand.

De vanligaste tävlingarna kan grupperas i taveltävlingar (utomhus och inomhus) och jaktstig (skogsrunda där skyttarna skjuter på 2D eller 3D mål på för skyttarna okända avstånd). Sedan 2007 får SAU dela ut Riksidrottsförbundets mästerskapstitlar (SM) och även för juniorer (JSM). I armborstskytte tävlar damer och herrar tillsammans, liksom flickor och pojkar.

Armborst är idag ett vapen för vilket det krävs licens för att inneha. För att få licens på armborst måste man vara aktiv skytt i föreningen och ansluten till Svenska Armborstunionen. Armborst får dessutom bara användas för målskjutning.

Tävlingsformer
Vid armborstskytte i dag används flera olika tävlingsformer. Följande tävlingsformer är de vanligaste och i dessa noteras svenska rekord.

 • (y)R90/x (z): Specialvariant av R180 där man bara räknar färgerna (så den tioringade tavlan blir ”femringad”). Vitt 1p, svart 2p, blå 3p, röd 4p och gul 5p.
 • (y)R180/x (z): en serie med 18 pilar på tioringad tavla (ofta fördelade med 6 pilar på vardera tre olika avstånd).
 • (y)R200/x (z): En serie à 20 pilar på tioringad tavla på givet avstånd.
 • (y)R300/x (z): En serie à 30 pilar på tioringad tavla på givet avstånd.
 • (y)R600/x (z): En serie à 20 pilar på tioringad tavla (ofta fördelade med 30 pilar på vardera tre olika avstånd, det är framför allt sportingskyttar som använder denna tävlingsform)
 • R600(i)/40 (z): Inomhusserie, två serier om 30 pilar på tioringad tavla 40cm (alt 25cm ”trespot”). Avståndet är 18 m för alla klasser.
 • (y)R900/x (z): En serie à 90 pilar på tioringad tavla (ofta fördelade med 30 pilar på vardera tre olika avstånd).
 • (y)R1200/x (z): Två R600 serier.
 • (y)R1800/x (z): Två R900 serier.
 • 3D: En skogsrunda med mellan 15 och 30 tredimensionella mål. Alla mål har en hjärtring värd 10 poäng, en lungring värd 8 poäng och en kropp värd 5 poäng. Field och sporting har sina mål på max 45 m håll och medeltidarna på max 25 m.