Bilder

INFART
SKJUTHALL FÖR 25M OCH 50M
INGJUTEN GOLVDEKARATION

2019 uppfördes och invigdes en ny skjutplats för 100 m.

Ungdomsskytte med luftvapen

Markörgraven  för 300-meters skytte

25- och 50-meters banorna får nya målställningar och skjutvallar

PAVILJONGEN
PAVILJONGEN1

 

MÅLBOD

SKJUTVALL 25-50M

PAVILJONGEN VID INFART

MAUSER-HALL FRAM
MAUSER-HALL BAK

VILT&MAUSER BANA

SAMLINGSLOKAL

KÖK

Äldre Byggbilder

Historiska Byggbilder