Medlemsinfo

På denna sida finns stående information till våra medlemmar som exempelvis skjutbaneinstruktioner och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa för din och vår skull.

Medlemsavgifter:

Vuxna: 300:-/år

Ungdomar*: 100:-/år

*Ungdom är man till och med det år man fyller 20.

 

Följande förbund är nu (november 2017) NGSF anslutna till:

Svenska Svartkrutsskyttefederationen, SSSF.

Svenska Pistolskytteförbundet.

Svenska Skyttesportförbundet. SvSF

Svenska Bågskytteförbundet.

Svenska Armborstunionen, SAU.

————————————————————————————————–

Skjutbaneinstruktion för 25-50 m bana

 1. Banan ägs av Närtuna Gottröra skytteförening.
 2. Berättigade att vistas på banan är endast medlemmar i ovanstående föreningar. Övriga skyttar enligt överenskommelse med skjutledaren.
 3. Tillåtna skjutplatser är endast skjuthall och färdigställda skjutvallar.
 4. Skjutledare ska utses när två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Ensam skytt har själv skjutledaransvar
 5. Sjukvårdsmateriel (bland annat första förband) finns i markörskyddet (där tavlorna finns) samt i tavelskåpet vid 25-50 metersbanan och i Paviljongen samt i vilmålsbanansskjuthall. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.
 6. Skjutledare ska ha samband med telefon/mobiltelefon
 7. Tillåtna mål och målplaceringar är tavlor som ska placeras i tavelställen. Skjutning mot mål av metall är förbjudet.

Vid SOS Alarm ring 112

Ange koordinater: 59°42’23.1″N 18°08’32.3″E.

 

Skjutbaneinstruktion för gevärsbana

 1. Banan ägs av Närtuna Gottröra skytteförening.
 2. Berättigade att vistas på banan är endast medlemmar i ovanstående föreningar. Övriga skyttar enligt överenskommelse med skjutledaren.
 3. Tillåtna skjutplatser är endast skjuthall och färdigställda skjutvallar.
 4. Skjutledare ska utses när två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Ensam skytt har själv skjutledaransvar
 5. Sjukvårdsmateriel (bland annat första förband) finns i markörskyddet (där tavlorna finns) samt i tavelskåpet inne vid 25-50 metersbanan och i Paviljongen samt i vilmålsbanans skjuthall. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.
 6. Skjutledare ska ha samband med telefon/mobiltelefon
 7. Tillåtna mål och målplaceringar är tavlor som ska placeras i tavelställen. Skjutning mot mål av metall är förbjudet.

Vid SOS Alarm ring 112

Ange koordinater:  59°42’23.1″N 18°08’32.3″E.

 

Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana

 1. Banan ägs av Närtuna Gottröra skytteförening.
 2. Berättigade att vistas på banan är endast medlemmar i ovanstående föreningar. Övriga skyttar enligt överenskommelse med skjutledaren.
 3. Tillåtna skjutplatser är endast skjuthall och färdigställda skjutvallar.
 4. Skjutledare ska utses när två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Ensam skytt har själv skjutledaransvar
 5. Sjukvårdsmateriel (bland annat första förband) finns i markörskyddet (där tavlorna finns) samt i tavelskåpet vid 25-50 metersbanan och i Paviljongen samt i viltmålsbanans skjuthall. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.
 6. Skjutledare ska ha samband med telefon/mobiltelefon
 7. Tillåtna mål och målplaceringar är tavlor som ska placeras i tavelställen. Skjutning mot mål av metall är förbjudet.

Vid SOS Alarm ring 112

Ange koordinater: 59°42’23.1″N 18°08’32.3″E.

 

Säkerhetsbestämmelser för Närtuna gottröra Skytteförening enligt SÄK B civilt skytte

 • Vid all skjutning ska skjutledare utses. (Ensam skytt är skjutledare).
 • Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat.
 • Alla vapen ska hanteras i ofarlig riktning.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.
 • Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarande till och från skjutplatsen.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.
 • Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
 • Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” getts från skjutledaren.

Skjutning får endast ske på kommando från skjutledaren.

 • Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och mottagaren.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Åtgärder vid klick/eldavbrott regleras inom respektive organisations reglemente

* Ofarlig riktning är mot eget mål eller mot kulfång. Skjutledare fastställer ofarlig riktning i förekommande fall.

Skjutledaren ska efter skjutning:

Genomföra visitation efter skjutning (innan vapnet förs bort från skjutplatsen).

Vapenvakt

Om vapen lämnas kvar på skjutplatsen ska vapenvakt utses. Vapenvakt lyder under tävlingsledare eller skjutledare. Vapenvakt ska kontrollera att ingen utomstående närmar sig eller vidrör vapnen. Vid tävlingsformer där vapnen lämnas kvar på skjutplatsen, är det tävlingsledarens ansvar att utse vapenvakt. Anser tävlingsledare eller skjutledare att säkerhet inte kan tillgodoses ska vapnen medföras av den enskilde.

Vid SOS Alarm ring 112

Ange kordinater . 59°42’23.1″N 18°08’32.3″E.

Styrelsen för Närtuna Gottröra Skytteförening.

 

Tänker du börja skjuta svartkrut? Läs det här först.

Bra att veta om svartkrutsvapen

Att skjuta med gamla svartkrutsvapen är både roligt och enkelt. Tekniken är okomplicerad och i många fall kan man göra reparationer och justeringar själv. Men ett vapen är ett vapen och det finns en del saker som man måste känna till innan man laddar och skjuter.

 

 1. Vapnets skick. Här handlar det om vapen som är över hundra år gamla och rost eller felaktigt handhavande från tidigare ägare kan ha orsakat svagheter i materialet. Låt alltid en vapenkunnig titta på ditt vapen innan du börjar skjuta.

 

 1. Svartkrutsvapen ska endast laddas med svartkrut. Modernt, så kallat röksvagt krut, får aldrig hällas i ett svartkrutsvapen! Inte ens i små mängder. Modernt krut har en mycket snabbare brinntid än svartkrut och ger kraftiga tryckstegringar som kan spränga vapnet. Dessutom finns det olika grovkorniga typer av svartkrut, beroende på om det ska användas i pistol/revolver, gevär eller i fängpanna (flintlås). Kornstorleken påverkar hur snabbt krutet brinner. Använd endast svartkrut med en kornstorlek som är anpassat till ditt vapen.

 

 1. Ingen luft mellan krut och kula i ett svartkrutsvapen. Om det finns luft mellan krutladdningen och kulan kommer det att byggas upp en tryckvåg som med hög hastighet träffar kulan. Detta kan leda till att trumman eller pipan sväller och får en bula. I värsta fall kan det bli en vapensprängning. Behöver man flytta ut kulan (revolvrar) så placerar man en filtkudde eller polenta (majsgryn) mellan krut och kula. Har man en mynningsladdare är det bra att göra en markering på laddstaken så att man lätt kan se om kulan är så långt nere i pipan som den ska.

 

 1. Använd endast rent bly till kulorna. Gör man en ”metallsoppa” av olika blylegeringar kan kulorna i värsta fall bli för hårda vilket leder till onormalt höga tryck i vapnet då hårda kulor gör ett större motstånd när de ska in i den räfflade delen så som det sker i en revolver när kulan lämnar kammaren i trumman och går in i pipan.

 

 1. Använd aldrig ett kruthorn när du laddar. Det må vara nostalgi med kruthorn, men om det finns glöd kvar i pipan eller trummans kammare när du fyller på nytt krut kommer kruthornet att explodera som en handgranat i din hand. Använd i stället små plaströr med rätt dos krut för ett skott. Då många kruthorn/flaskor har en doseringsfunktion i pipen kan man använda hornet till att fylla plaströren med – eller att ha polenta i. På tävlingar får kruthorn/flaskor inte förekomma.

 

 1. Om du får eldavbrott med ett svartkrutsvapen – att vapnet ”klickar” måste du hålla det stadigt med pipan i ofarlig riktning i åtminstone tio sekunder då det kan hända att tändprocessen släpar efter så att det ändå kan smälla strax efter att hanen slagit till. Kontakta alltid skjutledaren vid eldavbrott.

 

 1. Ett svartkrutsvapen räknas i princip som laddat om det innehåller krut och kulor även om tändhattarna inte sitter på nipplarna. Detta innebär att man inte får börja ladda ett svartkrutsvapen förrän skjutledaren har utropat Eld. Först efter det får man börja ladda vapnet. Kommer man till en tävling med ett förladdat vapen blir man diskad.