Välkommen till Närtuna Gottröra Skytteförening!

 -Klubben där vi umgås och träffar våra kamrater!

————————————————————————————————————————————————————

Vi har problem med vår kontaktfunktion här på hemsidan. Försöker man skicka in något får man ett felmeddelande. Vi hoppas på att lösa detta så fort det går.

-Styrelsen

Medlemsansökningar:

Ansökningar kan göras under hela året men behandlas bara under maj och september.
För närvarande är det fullt
Ange fullständigt namn och adress mm.

  • Ange personuppgifter
  • Uppge referenser samt eventuellt tidigare klubb
  • Uppge skyttegren

Med vänlig hälsning

Ordförande/Styrelsen.