Välkommen till Närtuna Gottröra Skytteförening!

 -Klubben där vi umgås och träffar våra kamrater!

Datum för vårstädningen är satta

 Nytt för i år är att vi kanske kommer att ha två städdagar på våren respektive hösten så att fler medlemmar kan delta. Datum för vårstädningen är lördagen den 11 maj (med 18 maj som reserv). Vi kör igång klockan 12:00 så svartkrutarna hinner skjuta innan.

Läs mer under ”Nyheter”

-Styrelsen

————————————————————————————–

Medlemsansökningar:

Vi kommer from 2019 endast ta emot medlemsansökningar under April månad. Dessa behandlas på styrelsemöte i Maj. Först då vet vi om det finns plats.
För närvarande är det fullt.
Så skicka in ansökan efter 1 April.

  • Ange fullständigt namn och adress mm.
  • Ange personuppgifter
  • Uppge referenser samt eventuellt tidigare klubb
  • Uppge skyttegren

Med vänlig hälsning

Ordförande/Styrelsen.