Tävlingar

Klubbtävlingar

Viltbanans tävling på söndag den 13 december (Skinkskjutningen) är framflyttad p.g.a. Covid 19.

Ny information kommer efter nyår.

 

Externa Tävlingar

SvSF:s tävlingskalender 2.0 hittar ni här

Svenska Svartkruts Skytte Federationens tävlingar;  www.sssf.net/tavlingssamordnare/tavlingskalender/