Styrelse

Ordförande: Jan
Vice ordförande: Lasse
Kassör/medlemsansvarig: Mattias  (Idrott online, mauseransvarig)
(Redovisningsansvarig: Sonja)
Sekreterare: Lisa, Administratör


Ordinarie ledamot:

Jan-Erik (Viltbanan samt inskjutningstillstånd)

Paul (Svartkrutsansvarig)

Jim (Hemsidesansvarig, bågskytteansvarig)

Stefan (Utbildningar samt säkerhetsansvarig)

Per (Facebookansvarig)


Suppleanter:
Jan-Kenneth (Materialförvaltare)

En plats vakant

 


Revisorer:
Olle
Ulf