Styrelse

Ordförande: Jan Andersson
Vice ordförande: Mikael Karlsson
Kassör: Mattias Lagebäck (Mauseransvarig)
(Redovisningsansvarig: Sonja Nilsson)
Sekreterare: Lisa Dahm, Administratör


Ordinarie ledamot:

Jan-Erik Carlsson (Viltbanan samt inskjutningstillstånd)
Lars Norlin (Medlemsansvarig, Idrott On-line)
Jonas Johansson (Svartkrutsansvarig)
Jim Lundberg (Hemsidesansvarig, bågskytteansvarig)
Stefan Ljungberg (Utbildningar samt säkerhetsansvarig)


Suppleanter:
Jonny Gerdmundsson (Ungdomsansvarig)
Lars Nilsson (Svartkrutsexpert)


Revisorer:
Olle Forsberg
Ulf Hellstenius