Lyckad städdag den 5 maj!

Postat: 5 maj, 2018

Stort tack till alla de femton som ställde upp till städdagen. Förutom städning byggdes 25-metersbanan om. De gamla och sönderskjutna ställningarna för tavlorna togs bort. Sedan snyggades vallen till med hjälp av en grävmaskin.

När detta var klart så byggdes ställningarna om så att tavlorna från och med nu står upp i en slits nere vid marken istället för att hänga i en regel som hela tiden skjuts sönder. Nya tavelställ tillverkades också som är högre så att tavelcentrum på den översta tavlan numera ligger på 160 cm över mark.

Vid viltbanan satte man upp skivor och reglar i taket på byggnaden. Nu blir det nog varmare där kommande vinter.

Stort tack till alla som kom och gjorde detta möjligt!

Städdag 5 maj 2018 (3)

På denna lilla kärra kördes allt material hem från brädgården.

Städdag 5 maj 2018 (1)

Full fart! Vallen snyggas till samtidigt som det kapas ur trekanter ur en plyfaskiva som sedan ska ingå som beslag i tavelställen.

Städdag 5 maj 2018 (2)

”Tillfälliga fabriken” uppställd på banan. Då vi saknar ström drevs alla elverktyg av ett bensindrivet elverk.

Städdag 5 maj 2018 (4)

Erik och Ola gör tavlor, förlåt, tavelställ på löpande band. 24 stycken går det åt.

Städdag 5 maj 2018 (5)

Jonas slafsar på färg på vår förrådscontainer.

Städdag 5 maj 2018 (6)

David drar upp all sand som runnit ner från vallen och får till det riktigt bra.

Städdag 5 maj 2018 (8)

Jan skruvar distansklossar på de tryckimpregnerade brädorna som senare ska fästas i jordankare.

Städdag 5 maj 2018 (9)

David är nästan klar med vallen. Nästa steg är att trycka ner jordankarna som ska hålla markfästet för tavelställen.

Städdag 5 maj 2018 (10)

Jordankarna trycktes ner med grävmaskinen.

Städdag 5 maj 2018 (11)

Jan väger av höjderna på jordankarna med laser.

Städdag 5 maj 2018 (12)

Första tavelstället provmonterat!

Städdag 5 maj 2018 (13)

Tavelnumreringarna är på plats. Jan och Stefan drar fast den sista brädan i markfästet.

Städdag 5 maj 2018 (14)

Jim numrerar banan.

Städdag 5 maj 2018 (15)

Städdag 5 maj 2018 (16)