Inbjudan till SSSF:s Allsvenska Svartkrutsserier 2020

Postat: 18 februari, 2020

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att delta svartkrutsallsvenskan. Under 2019 hade vi totalt sju lag som pangade i olika serier och divisioner.

Anmälan gör ni till ronnie@ljungvall.se och jag vill ha ert svar senast 1 mars.

För er som inte varit med tidigare och vill veta mer, är det bara att kontakta undertecknad. 

Våga är att vinna, så var nu inte rädda att kontakta mig. Alla kan vara med, oavsett erfarenhet eller skjutskicklighet.

Revolverserien: Tre skyttar med slaglåsrevolvrar, enligt klass Mariette eller Colt.

Trippelserien: Tre skyttar med olika vapen. Skytt 1 har flintlåspistol (Cominazzo), skytt nr 2 har slaglåspistol (Kuchenreuter) och skytt nr 3 har slaglåsrevolver (Mariette eller Colt).

Gevärserien: Två skyttar med valfritt svartkrutsgevär. En skjuter stående på 50 meter och den andra skjuter liggande på 100 meter.

Medlemskap i SSSF är obligatoriskt för varje skytt. Serien skjuts i fem omgångar (13 skott per månad från 1 maj till 30 september) och resultat kommer att redovisas fortlöpande på SSSF:s hemsida www.sssf.net samt www.svartkrut.com, efter att alla lag i respektive omgång skickat in sina resultat.Prata ihop er med klubbkompisar och sätt samman vilka du/ni vill bilda lag med.

När jag har fått in samtliga intresseanmälningar får du mer information om vilket/vilka lag du deltar i, samt övrig nödvändig information.

Med vänliga hälsningar,

Ronnie L.